LAVA Architecten

Het unieke karakter van de gemeente Bocholt ligt in de aanwezigheid van de waardevolle open ruimte, de beekvalleien en de uitgestrekte bosgebieden. Het gemeentebestuur streeft er naar om de twee bestaande woonkernen verder uit te rusten om het wonen in deze kernen te stimuleren en zo kwalitatieve open ruimte te vrijwaren. Het versterken van de identiteit van deze kernen wordt hierbij vooropgesteld, mede door de herinrichting van de publieke ruimte.
Het concept voor de buitenruimte bekijkt de opgave breder. Het totale programma bevat naast de herinrichting van de buitenruimte ook een basisschool, een gemeenschapshuis, kinderopvang en personeelslokalen. Er wordt gestreefd naar een maximale synergie tussen de verschillende gebouwen en hun buitenruimte om tot een optimaal gebruik te komen. Dit wordt doorgetrokken in de nieuwe buitenaanleg. De ambitie van het nieuwe dorpsplein is om een generator te zijn van activiteiten waar het schoolgebeuren één element van zal zijn, zodat de omgeving ook gebruikt wordt buiten de schooluren. De schoolgebouwen worden vrij dicht op de Hamonterweg geplaatst als een buffer tegen het verkeer en om zoveel mogelijk terrein vrij te laten voor een parkspeelplaats die aansluiting maakt met het bestaande speelplein.

Dorpsplein Lozen
aanleg publieke ruimte en speelplaatsen
site
Hamonterweg - Lozen
opdrachtgever
College van burgemeester en schepenen Bocholt / vzw Katholiek Basisonderwijs Lozen
studie
2007 - 2010
uitvoering
2015 - 2016
oplevering
2016
gebouw
5 735 m²
ingenieurs
Infrabo
veiligheid
Abesco
aannemer
Jacky Knoops-Kässinger
fotografie
Lumecore
in progress 0702BOB aanleg publieke ruimte en speelplaatsen, 2007 – 2016terug