LAVA Architecten

Het unieke karakter van de gemeente Bocholt ligt in de aanwezigheid van de waardevolle open ruimte, de beekvalleien en de uitgestrekte bosgebieden. Het gemeentebestuur streeft er naar om het wonen in de bestaande woonkernen te stimuleren en zo kwalitatieve open ruimte te vrijwaren. Er wordt gestreefd naar een maximale synergie tussen de verschillende gebouwen en hun buitenruimte om tot een optimaal en breed gebruik te komen. De Erfgoed Monumenten worden zowel qua functie als qua fysische verschijningsvorm op de voorgrond geplaatst. De nieuwbouw gebouwen worden vrij dicht op de Hamonterweg geplaatst als een buffer voor het verkeer en om zoveel mogelijk terrein vrij te maken voor publieke ruimte en parkspeelplaatsen die aansluiting maken met het bestaande speelterrein. De ambitie van het nieuwe dorpsplein is om een generator te zijn van activiteiten waar het schoolgebeuren één element van zal zijn, zodat de omgeving ook gebruikt wordt buiten de schooluren.

Dorpsplein Lozen
aanleg publieke ruimte en speelplaatsen
site
Hamonterweg - Lozen
opdrachtgever
College van burgemeester en schepenen Bocholt / vzw Katholiek Basisonderwijs Lozen
ontwerper
LAVA Architecten
ingenieurs
Infrabo
veiligheid
Abesco
aannemer
Jacky Knoops-Kässinger
fotografie
Lumecore
progress 0702BOB aanleg publieke ruimte en speelplaatsen, terug