Archives

bouw kleuterschool met kinderopvang
bouw van een bibliotheek, conservatorium, fuif- en evenementenzaal
restauratie en herbestemming Rommelaere Instituut
bouw van cluster en onthaal Levensvreugde Verblijven
Team van Meer! – Levendig Borgloon
bouw sociaal huisvestingsproject
bouw politiecommissariaat voor politiezone asse-merchtem-opwijk-wemmel
bouw van 40 woongelegenheden
bouw van zorgproject de Valier
verbouw watertoren en bouw appartementsgebouw Dijlezicht