LAVA Architecten

Een school is een gemeenplaats, een onmisbaar deel van een dorpsweefsel. Hier ontmoet een groot deel van de bevolking elkaar, wat zich maximaliseert in het Brede School-gedachtegoed. Een kwalitatief schoolgebouw is zo niet los te beschouwen van zijn context: duurzaam, toekomstgericht bouwen vraagt een doordachte inbedding in de omgeving, ruimtelijk en sociaal. De locatie en functie van de schoolsite biedt een uitgelezen kans om de stedenbouwkundige visie voor gemeente Boutersem te ondersteunen. Door het nieuwe gebouw te kaderen binnen een bredere visie, leggen we nu potentieel voor de toekomst van de hele omgeving vast. 

Het voorgestelde plan laat letterlijk de schoolgebouwen de beschutte open ruimte omarmen. De figuur van het binnenhof biedt overkoepelend een verbindend antwoord voor zowel gebouwde als ongebouwde. Het laat toe het amalgaam van gebouwfragmenten uit verschillende periodes samen te smelten tot een werkbaar geheel en schept tegelijk een geborgen buitenruimte waar kinderen van verschillende leeftijden zich kunnen uitleven. Het lommerrijk binnenhof als groene speelplaats biedt overzicht voor de leraren, is makkelijk afsluitbaar en beperkt eventueel lawaai naar de buurt.

Strevend naar een aangename inspirerende binnensfeer zonder de economie van het bouwen uit het oog te verliezen, is de module ontworpen vanuit de snede. De variatie in activiteitenplekken zit daardoor vervat in de opbouw van de ruimte: een asymmetrisch dakvlak combineert met een mozaïekpatroon uit zacht vloermateriaal tot een configuratie van plekken met verschillende grootte en hoogte die spel stimuleren. De knik in het dak zorgt niet enkel voor een aangenaam ruimtelijk gevoel maar brengt bovendien natuurlijk licht en lucht tot diep in het lokaal en draagt zo bij aan een gezond binnenklimaat. De combinatie van ingetogen materialen, ruimtelijkheid met monumentale uitstraling en een hechte connectie met het besloten groene binnenhof creëert een ‘kalme architectuur’, als een canvas voor een veelzijdig kinderuniversum.

Boutersem
ontwerp masterplan en bouw van een kleuterschool met verschillende kinderopvanginitiatieven, 5 collectieve woningen en omgevingsaanleg
site
Kerkomsesteenweg - Boutersem
opdrachtgever
Gemeentebestuur Boutersem
opdracht
Design en Build wedstrijd - eerste laureaat 2021
bouwteam
TM Vanderstraeten - LAVA
ontwerper
LAVA Architecten
aannemer
Vanderstraeten
stabiliteit
AB Associates
technieken
Deltha Engineering
epb en veiligheid
ABDU
omgeving
Avantgarden
in progress 2022KLB bouw kleuterschool met kinderopvang, 2021terug