LAVA Architecten

Het glooiende landschap geeft prachtige vergezichten en veel variatie met landschapselementen zoals mooie holle wegen. De prachtige site bevindt zich op de rand van de kern van Vossem tussen Tervuren en Bertem/Leuven. Het markante niveauverschil, met uitzicht over het noordelijk open agrarisch landschap, maakt het boeiend om aan die kant aangename werkplekken te ontwerpen.

Uit het programma van eisen maken we op dat er een grote oppervlakte gevraagd wordt voor het parkeren, zowel van dienstvoertuigen als de voertuigen van het personeel. Een eerste reflex is om deze functie als een ondergrondse bouwlaag op te vatten als een kelder onder het

politiegebouw. Echter merken we bij intekening dat één bouwlaag niet zal volstaan, ook al niet beneemt deze laag de volledig bouwbare oppervlakte. Dergelijke ondergrondse opvatting genereert ook een aanzienlijk grondverzet, hetgeen niet duurzaam en kostenbesparend is. We onderzoeken alternatieve pistes.

Het nieuwe politiecomplex centraliseert verschillende diensten. Dit complex wordt volgens de gewenste volumetrie opgedeeld als een juxtapositie van drie voorname entiteiten: het arrestanten-, het logistiek en het administratief complex. De cellen, individuele en groepscellen,

net als de verhoorlokalen, vallen onder het arrestantencomplex. In het hart, op het gelijkvloers situeren we dit complex. Geschrankt en aan weerszijden van het arrestantencomplex worden de twee andere entiteiten gestapeld ingeplant. In het administratieve deel bevinden zich, naast de kantoren en vergaderzalen, ook grote briefingzalen, een eetzaal, het onthaal, en verschillende spreekkamers. Het logistieke deel dient als opslag van materiaal en voertuigen.

Door het uit elkaar schuiven van het logistieke en administratieve volume verkrijgen we een ‘open’ tussenzone die kernen kan bevatten voor alle verticale circulatie, zowel van mensen als van de technische leidingen. Tussen de twee kernen bevat de tussenzone een interne hellingbaan om zo de personeelsparking over twee bouwlagen te verdelen. Tevens maakt de tussenzone alle noodzakelijke horizontale connecties tussen beide grote entiteiten mogelijk.

Politiezone Voer en Dijle
bouw politiekantoor voor Politiezone Voer en Dijle
site
bedrijventerrein Keiberg-Vossem - Tervuren
opdrachtgever
politiezone Voer en Dijle
type opdracht
2021 – derde plaats in architectuurwedstrijd
stabiliteit
AB Associates
technieken
AE+
in progress 2042PVD bouw nieuw commissariaat voor politiezone Voer en Dijle, terug