LAVA Architecten

Het programma wordt gedefinieerd in ruimtelijke entiteiten; de individuele kamer, de eetruimte, zitruimte…. Deze bouwstenen worden uitgelegd en geschakeld in een flexibel grid, hetgeen de basis zal zijn voor een logische structuur. Dit proces laat variatie toe. Zo kan een leefgroep ontwikkeld worden als een duplexwoning maar evengoed als een simplexwoning. De leefgroep als duplexwoning organiseren vindt zijn motivatie in de vaststelling dat, voor de bewoner, een snelle en rechtstreekse interactie wenselijk is met de tuin. Zo kunnen alle bewoners van de leefgroepen een directe toegang krijgen op de parktuin. De bewoners met hun kamer op de verdieping hebben onmiddellijke toegang tot de tuin via de open binnen- of buitentrap in de binnen- of buitenvide van de leefruimte. Elke leefgroep wordt zo op maat georganiseerd afhankelijk van zijn positie in het totale project.

Op deze manier werden 2 residentiële gebouwen (voor in totaal 36 volwassen personen met een handicap), een dagactiviteitencentrum, een polyvalente ruimte en logistieke ontworpen.

Onze ontwerpvisie vertrekt vanuit een bepaald mensbeeld. Dit mensbeeld heeft voor ons twee kernthema’s, die een directe link hebben met architectuur:

1_De focus ligt op de relatieve autonomie van de individuele bewoner, eerder dan op zijn of haar beperking. Daarom is dit project een oefening in het wegnemen van barrières. Dit kunnen zowel fysieke als psychologische barrières zijn.

2_Een leefgroep dient volgens het zorgdecreet een thuisvervangend milieu aan te bieden. Dit wordt letterlijk vertaald in architectuur, op verschillende schaalniveaus.

De Kerselaar
bouw van zorgproject
site
drogenberg - Overijse
opdrachtgever
vzw De Kerselaar
type opdracht
architectuurwedstrijd
stabiliteit
AB Associates
technieken
AA&O
in progress 1816KER bouw zorgproject De Kerselaar, terug