LAVA Architecten

In Lozen bij Bocholt heeft LAVA Architecten ingestaan voor het ontwerp van één van de eerste passiefscholen van Vlaanderen. Het achterliggende concept bekijkt de opgave breder. De nieuwe basisschool De Boomhut wordt opgevat als een ‘brede’ school. Er wordt gestreefd naar een maximale synergie tussen verschillende gebouwen om tot een optimaal gebruik te komen. Dit wordt doorgetrokken in de buitenaanleg. De ambitie van het nieuwe dorpsplein is om een generator te zijn van activiteiten waar het schoolgebeuren één element van zal zijn, zodat de omgeving ook gebruikt wordt buiten de schooluren. De schoolgebouwen worden vrij dicht op de Hamonterweg geplaatst als een buffer tegen het verkeer en om zoveel mogelijk terrein vrij te laten voor een parkspeelplaats die aansluiting maakt met het bestaande speelplein. Het totale programma bevat naast de basisschool en het gemeenschapshuis ook buitenschoolse kinderopvang en lokalen voor buurtorganisaties in de twee beschermde monumenten. De oude Pastorie en de voormalige Schoolmeesterswoning werden gerestaureerd en mee in het project geïntegreerd waarbij lokalen ook buiten de schooluren gebruikt zullen worden, om zo het school- en gemeenschapsleven met elkaar te verweven.

De Boomhut en De Leemskuil
passieve basisschool en laag-energie gemeenschapshuis
site
Hamonterweg - Lozen
opdrachtgever
Bocholt en Katholiek Basisonderwijs Lozen
ontwerper
LAVA Architecten
studie
2007 - 2010
uitvoering
2011 - 2016
gebouw
2 288 m²
stabiliteitsstudie
AB associates
studie technieken
RCR studiebureau
aannemer
Bouwbedrijf Houben nv
fotograaf
Chak Lopez / Toon Grobet
film
Elementrik
in progress 0702BOC bouw basisschool en gemeenschapshuis, 2007 – 2016terug