LAVA Architecten

Het unieke karakter van de gemeente Bocholt ligt in de aanwezigheid van waardevolle open ruimte, beekvalleien en uitgestrekte bosgebieden. Het gemeentebestuur streeft ernaar om het wonen in de bestaande woonkernen te stimuleren en zo kwalitatieve open ruimte te vrijwaren. Er werd gezocht naar maximale synergie tussen de verschillende gebouwen en hun buitenruimte om tot optimaal en breed gebruik te komen. De Erfgoed Monumenten werden zowel qua functie als qua fysische verschijningsvorm op de voorgrond geplaatst. De nieuwbouw werd dicht op de Hamonterweg geplaatst als een buffer voor het verkeer en om zoveel mogelijk terrein vrij te maken voor publieke ruimte en parkspeelplaatsen die aansluiting maken met het bestaande speelterrein. De ambitie van het nieuwe dorpsplein was en is om een generator te zijn van activiteiten waar het schoolgebeuren één element van zal zijn, zodat de omgeving ook gebruikt wordt buiten de schooluren.

De Boomhut en De Leemskuil
passieve basisschool en laag-energie gemeenschapshuis
site
Hamonterweg - Lozen
opdrachtgever
Bocholt en Katholiek Basisonderwijs Lozen
ontwerper
LAVA Architecten
stabiliteitsstudie
AB associates
studie technieken
RCR studiebureau
aannemer
Bouwbedrijf Houben nv
fotograaf
Chak Lopez / Toon Grobet
film
Elementrik
progress 0702BOC bouw basisschool en gemeenschapshuis, terug