LAVA Architecten

Dijledelta is een nieuwe stadswijk aan het water met plaats voor appartementen, stadswoningen met tuin en studentenhuisvesting. De Vaartkom is een bijzondere plek in Leuven. De oude industriële site rondom de Vaart en de Dijle evolueert volop. Ze groeit uit tot een stijlvolle, levendige en groene stadswijk boordevol creativiteit en sociale interactie. De kwaliteitsvolle mix van wonen, werken en vrijetijdsbeleving aan het water voegt met zijn grootstedelijke allures een nieuwe dynamiek toe aan het stadscentrum.

1216DD1 – Eiland en feestzaal, Smidse

Op de voormalige site van Stella Artois werden 80 wooneenheden gerealiseerd over twee gebouwen: Het grote gebouw is gelegen tussen de Dijledelta (gebouw Eiland) en bevat 66 appartementen, met bijhorende ondergrondse parking. Het kleine gebouw (gebouw Feestzaal is gelegen aan de Vaartstraat en bevat 14 appartementen. De renovatie van de Smidse behoort eveneens tot het project. De voormalige brouwerij werd omgevormd tot foodhal en kantoorgebouw. LAVA Architecten stond in voor de restauratie van de Smidse en voor het voorontwerp van het Eiland en Feestzaal i.s.m. SVR Architects.

1508DD2  – De Horenblazer

In woonproject De Horenblazer, gelegen aan de Mechelsestraat, zijn 24 van de 30 gerealiseerde wooneenheden voorzien als geconventioneerde koopwoningen. Het ontwerp verzoent daarom economische efficiëntie met ‘sprekende’ architectuur, steeds met een grote gevoeligheid voor de context. Om overal een afwerking van hoge kwaliteit te kunnen garanderen binnen de geplafonneerde verkoopprijs, is gezocht naar een compacte planorganisatie die zuinig omspringt met de beschikbare woonruimte. Door deze woonruimte royaal te richten op de omgeving – aan de groene Dijleoever – maar tegelijk de privacy van elke bewoner te bewaren. Voor de gevel zijn courante bouwmaterialen ingezet zoals baksteen en zink. Een herkenbaar zicht maar, door de specifieke detaillering en zorgvuldig uitgezette baksteenpatronen, toch markant.

1760DD3 – Dijlezicht + Watertoren

De voormalige watertoren (1934) maakt deel uit van het historisch gegroeid complex van de Artois-brouwerijen aan de Vaartkom. Rond dit markante gebouw weven nieuwbouwvolumes en bestaande waardevolle gebouwen zich opnieuw aan elkaar tot een volledig bouwblok, doorkruist door de Dijle. Buiten het reeds gerenoveerde burgerhuis ‘In Zeelandt’ heeft LAVA het ontwerp van dit gehele bouwblok uitgetekend. Dijlezicht vormt daarbij de nieuwe hoek van het blok tussen ‘In Zeelandt’ en de voormalige Watertoren, die getransformeerd wordt tot vier gestapelde woningen. Het nieuwe gebouw met 29 eenheden is opgevat als een spel tussen een wit en een rood bakstenen volume. Door enkel het terugliggende witte volume te laten aansluiten met de aanpalende gebouwen, krijgen deze historische gebouwen letterlijk het voorplan in het nieuwgevormde gebouwensemble. In de nieuwe Vaarstraatgevel verfijnt een verweving van verschillende baksteenpatronen de korrelgrootte van het bouwblok. Dit refereert subtiel naar de rijkelijke baksteenarchitectuur van de herenhuizen verderop in de straat. De andere gevel begeleidt de publieke doorsteek naar het Sluispark en steekt mee de Dijle over tot aan de watertoren. Het volume zweeft hoog boven het water en geeft zo een ruim gekadreerd doorzicht naar het binnengebied. Aan de overkant van de Dijle sluit het volume aan op de kleine glazen uitbouw die op de verbrede voet van de watertoren wordt gezet. Onder deze verbrede voet is de voormalige onderdoorgang van de toren opnieuw geopend als publiek toegankelijke doorsteek tussen Sluispark en Vaartkom.

1848DD4 – Havenzicht

Het project Havenzicht, ook gekend als Zuidelijke Schil, herbestemt het voormalig brouwcomplex van de Artois-brouwerijen langs de Vaartkom tot een levendig ensemble van woningen, kantoren en atelierruimtes. De originele gebouwen van het geheel zoals ontworpen door architect P. Stevens in 1944-1947 flankeren hierbij een nieuwe ‘heropbouw’ van de verloren gegane schrijnwerkerij. Het ontwerp zoekt in het gebouwencomplex een evenwicht tussen het industriële karakter van bestaande vloerplaten en een functionele verdeling van nieuwe vloeren over de beschikbare gebouwhoogte. Achter de rationele soberheid van de gerenoveerde industriële gevels gaat zo een bruisend samenspel van verspringende functies, vloerhoogtes en privacy gradiënten schuil.

Dijledelta
gemengd stedelijk project
1216DD1
Eiland en feestzaal, Smidse: nieuwbouw 89 wooneenheden
1508DD2
De Horenblazer: nieuwbouw 30 wooneenheden
1760DD3
Dijlezicht: nieuwbouw 29 wooneenheden & Watertoren: renovatie tot 4 woningen
1848DD4
Havenzicht: nieuwbouw 19 wooneenheden en kantoren
site
Mechelsestraat, Vaartstraat, Sluisstraat, Havenkant - Leuven
opdrachtgever
nv Westpoort & nv Brouwerij
ontwerper
LAVA Architecten (1216DD1 ism SVR Architects)
studie
2012 - 2020
realisatie
2015 - 2022
gebouwen
30 450 m²
stabiliteit
Arcade concept engineering
technieken en epb
Macobo-Stabo
akoestiek
DD1+2 VK engineering / DD3+4 Tractebel Engie
veiligheid
ID + partners
omgeving
Pauwels ontwerpbureau
in progress 1848DD4 dijledelta stadswijk, 2012 – 2023terug