Archives

bouw kleuterschool met kinderopvang
bouw van een bibliotheek, conservatorium, fuif- en evenementenzaal
restauratie en herbestemming Rommelaere Instituut
bouw van gemeentelijke basisschool Sint-Jan-Arendonk
bouw cultureel-educatiecentrum + aanleg parksite
bouw STEM-gebouw
verbouw en bouw basisschool
bouw basisschool, sport- en cultuurzaal
nieuwbouw als sluitsteen binnen het masterplan van campus Paridaens
restauratie schoolmeesterswoning en pastorie