Archives

vervangingsbouw van 50 sociale woningen
bouw van cluster en onthaal Levensvreugde Verblijven
bouw sociaal huisvestingsproject
zuidelijke schil / havenzicht
dijledelta stadswijk
bouw van 40 woongelegenheden
bouw van zorgproject de Valier
verbouw watertoren en bouw appartementsgebouw Dijlezicht
bouw van 38 appartementen
uitbreiding van een gezinswoning