Archives

bouw woningen voor begeleid wonen voor jongeren
bouw zorgproject De Kerselaar
bouw brandweerkazerne post Vilvoorde
bouw van cluster en onthaal Levensvreugde Verblijven
bouw van zorgproject de Valier
bouw assistentiewoningen
bouw ouderen woningen rond polyvalent lokaal
bouw 24 zorgwoningen
bouw centrum kinderzorg
bouw gemengd zorgproject met sociale woningen Malle Bussum