LAVA Architecten

Met het ontwerp van deze regeneratieve wijk zal de positieve impact ook buiten de grenzen van het projectgebied voelbaar worden. Omwonenden zullen gebaad zijn met het slim waterbeheerconcept dat de onderlegger vormt van het stedenbouwkundig opzet. De op terpen geplaatste gebouwensembles reserveren open ruimte om overvloedig hemelwater te bergen. Ook wordt hiermee voorrang gegeven aan een nieuw (bio)divers landschap dat op een flexibele manier de grenzen tussen privaat, collectief en publiek kan bepalen. Een imaginaire activiteitenslinger doorheen de woonwijk vormt een podium waar verschillende generaties en doelgroepen samenkomen. De bouwgeschiedenis van Wijgmaal dient als bron voor de toekomstige architectuur die de socioculturele verankering garandeert. Met de ‘regeneratieve ontwikkeling’ kijken we verder dan enkel technische oplossingen ten bate van de gezondheid en het welzijn van de bewoners. Het gaat om de plaats van een ruimtelijk project in het grotere geheel, het maximaliseren van de open ruimte door gedeelde oppervlakte te introduceren, het respecteren van natuurlijke processen, nabijheid als antwoord op auto-afhankelijkheid, levenslang en aangepast wonen dankzij een variatie aan woningtypologieën, maximale flexibiliteit met minimale ingrepen, hergebruik van materialen om uitputting van grondstoffen te vermijden en het in rekening brengen van toekomstige behoeften.

We hanteren de zes principes van de regeneratieve stad uit het boek “Stedenbouw kan ook zo” op wijkniveau, gebaseerd op een schema van Luc Eeckhout (evr-architecten, KU Leuven). Aan de zes principes hebben we nog een zevende toegevoegd: de betaalbare wijk.

Wakkerzeelsebaan
regeneratieve wijk
site
Baron Descampslaan & Wakkerzeelsebaan - Wijgmaal
opdrachtgevers
Stad Leuven - AGSL - Dijledal
opdracht
2024 - eerste laureaat architectuurwedstrijd
ontwerpers
LAVA Architecten - MAKER Architecten
landschap
Studio Basta
stabiliteit
AB Associates
technieken
AE+ Engineering
progress 2310WAK klimaatrobuuste wijk Wakkerzeelsebaan, terug