LAVA Architecten

Een levendig en uitnodigend cultuurhuis, wil door flexibele ruimten waarin het park doorloopt, de creativiteit en ontspanning in Boom dienen.
Prioritair daarbij is een ontwerp waar door overlap en opdeelbaarheid van het programma, de ruimten tegelijkertijd co-gebruik stimuleren als onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. De centrale spil hierin is de foyer als cultuurstraat, die alle gedeelde binnen- en buitenruimten verbindt en van het project één leesbaar geheel maakt.
Door een intelligente schakeling van het programma ontstaan 4 compacte en herkenbare volumes (academie, administratie, cultuurzaal en cultuurcafé) met een verbindende foyer.
Het naastgelegen park wordt binnengetrokken tussen de volumes en nodigt iedereen uit deel te nemen aan het programma, als een open en naar buiten gericht cultuurhuis.
Door overmaat te brengen in de (tussen)ruimtes – zowel binnen als buiten, creëren we plaats voor een polyvalente ontspannings- en leeromgeving. Naast functionele duurzaamheid door een flexibel plan, wordt ingezet op robuuste maar duurzame materialen. Een robuuste vrij invulbare draagstructuur is op lange termijn aanpasbaar bij wijzigende behoeften van de verschillende gebruikers.
Het project is niet alleen op schaal van haar omgeving maar werkt ook als baken in het groene park en als referentiepunt in de gemeente.
Het cultuurhuis nestelt zich in het terrein en maakt het bouwblok af. Ze verzorgt de schaalovergang tussen de nieuwe ontwikkelingen en het stadspark in het noorden van de site en de arbeiderswoningen in het zuiden. De historische context van de site als kleiput blijft herkenbaar.
Het aanwezige groen wordt gestructureerd en samen met de omgevingsaanleg omgevormd tot een stadspark als deel van de nieuwe centrumtoegang tot Boom.
Het groene karakter, de veilige doorsteken voor zachte weggebruikers, de naastgelegen scholen, de historische landschappelijke kenmerken en de nabijheid van het stadscentrum, maken van de site de ideale plaats voor een cultuurhuis.

Boom
bouw Academie en Cultuurcentrum 
site
Pachterslei - Boom
opdrachtgever
AGB Boom Plus
ontwerp
2023 – eerste laureaat architectuurwedstrijd 
ontwerper
LAVA Architecten
gebouw
5180 m²
omgeving
3373 m²
stabiliteit
AB Associates
technieken
IRS studiebureau
akoestiek
Daidalos-Peutz
in progress 2206BAC bouw academie en cultuurcentrum Boom, 2023terug