LAVA Architecten

Landschappelijke inrichting, architectuur en technologie ondersteunen en verrijken elkaar tot een wijkstructuur die zich simpel en leesbaar toont, maar verre van simplistisch is. De schakeling van bouwvolumes geënt op een trage padennetwerk bakent doorheen de site verschillende plekken af, elk met een identiteit en met verschillende gebruiksmogelijkheden. We verschaffen de bewoner toegang tot gemeenschap-bevorderende faciliteiten. Dit verheft het ‘wonen aan de klassieke straat’ hier tot kwaliteitsvol samenleven in een grote parktuin. Intelligent collectief wonen produceert zo waardevolle (semi)publieke ruimte en maakt dichter wonen niet alleen mogelijk, maar attractief en verrijkend.

De natuurlijke helling langsheen de Robrecht van Bethunelaan benadrukken we tot een trede die zich presenteert als de gemeenschappelijke sokkel voor het gebouwensemble. Bovenop de sokkel schikken de woongebouwen zich weloverwogen tot een dense archipel van volumes. Hun configuratie geeft de open ruimte mee vorm tot doorsteken, routes en plekken voor ontmoeting. Hun korrelgrootte zoekt aansluiting bij de volumetrie van omliggende gebouwen zodat het gebouwensemble niet als vreemd element buiten het wijkweefsel valt. De toegangen tot de verschillende volumes, en tot de collectieve gaanderijen, zijn bereikbaar van op de sokkel

Het gebouwensemble met sokkel introduceert een verfijnde gradiënt in de overgang van het publieke karakter van het park naar de privésfeer van de eigen woning. De figuur bemiddelt zo tussen geborgenheid en veilig overzicht, tussen de privacy van de bewoners en open zichtlijnen die landschappelijke meerwaarde en sociale controle toelaten. Een lichte structuur bindt de drie woonvolumes op elk niveau samen tot één gebouwcomplex. De sokkel en het raamwerk bieden daarbij zowel in horizontaal als verticaal vlak een interface tussen bewoners en wijk: er is ruimte voor interactie en ontmoeting, maar ook voldoende afstand om privacy te garanderen. Het raamwerk behoort tot de exclusiviteit van de bewoners en gedraagt zich als een verticale ‘dorpsstraat’.

Kerselaar
vervangingsbouw van 50 sociale woningen met aandacht voor collectieve meerwaarde
site
Kerselaar, Ieper
opdrachtgever
cvba Ons Onderdak
ontwerper
LAVA Architecten ism Cnockaert Architecture
ontwerp
2021 – eerste laureaat architectuurwedstrijd
stabiliteit & technieken
Declerck & partners
in progress 2023KER vervangingsbouw van 50 sociale woningen, 2021terug