LAVA Architecten

“Structuur brengen aan de site en haar omgeving, de identiteit van de plek respecteren en een uniform straatbeeld realiseren en handhaven”, een greep uit de ambities van de projectdefinitie. Wij streven deze ambities niet alleen na maar tillen ze nog hoger. Door het intelligent schakelen van de woongebouwen en door het groeperen en delen van recurrente functies zoals tuinen en parkeerplaatsen, genereren we meer bruikbare collectiviteit wat de kostprijs drukt en de woonkwaliteit verhoogt. Samenleven in dergelijk collectieve woonvorm biedt een hogere garantie op levenslang en aangepast wonen. We verschaffen de bewoner toegang tot gemeenschapsbevorderende faciliteiten zoals een grootschalige tuin die men als individuele bewoner nooit kan veroorloven. Intelligent collectief wonen produceert essentiële (semi) publieke ruimte en maakt dichter wonen niet alleen mogelijk maar vooral aangenamer. Het kwalitatief uitwerken van de collectieve tuinen tot verschillende plekken, elk met hun identiteit verheft het ‘wonen aan de klassieke straat’ tot kwaliteitsvol samenleven rond grote tuinen.

De Leunen
bouw sociaal huisvestigingsproject
opdrachtgever
Geelse Huisvestiging
site
woonwijk De Leunen - Geel
ontwerper
LAVA architecten
ontwerpstudie
2016 - eerste laureaat
gebouw
8 000 m²
in progress 1533LEU bouw sociaal huisvestigingsproject, 2016terug