LAVA Architecten

Een sociaal huisvestingsproject naar een hoger niveau tillen was hier onze uitdaging. Een plaatsgebonden project dat niet op zichzelf gericht is maar ook het omringende in ruime zin eer tracht aan te doen. Meerduidigheid van ingrepen staat hier centraal, waarbij een duidelijke houding verscheidene betekenissen en oplossingen in zich verenigt. Wonen is altijd al een collectief gebeuren geweest. Door samen te wonen boektmen sociale, financiële, ecologische en ruimtelijke winsten. Dit ontwerpvoorstel versterkt de samenhorigheid van de bewoners en geeft een identiteit aan deze toekomstige groep, het ‘connecteert’ in letterlijke en figuurlijke zin. Zodoende kan het een katalysator betekenen voor allerlei lokale activiteiten. Onze betrachting is de toekomstige bewoner alzo fier op zijn woonplaats, fier op zijn wijk te maken. Voorliggend ontwerp opent letterlijk perspectieven met ruimere mogelijkheden voor een gedifferentieerder gebruik van de collectieve ruimte.
Het ontwerp vergroot de centrale publieke zachte ruimte – het hart van de woonwijk – en biedt meer opportuniteiten voor het gemeenschapsleven. We menen te mogen zeggen dat dit bouwproject, samen met de andere bouwprojecten in de wijk De Leunen, een voorbeeldfunctie zal vervullen voor het toekomstgericht woonbeleid waar Vlaanderen zich de komende decennia op zal moeten richten.

De Leunen
bouw sociaal huisvestigingsproject
opdrachtgever
Geelse Huisvestiging
site
woonwijk De Leunen - Geel
type opdracht
architectuurwedstrijd - eerste laureaat 2016
ontwerper
LAVA architecten
in progress 1533LEU bouw sociaal huisvestigingsproject, terug