LAVA Architecten

LAVA architecten profileert zich als ontwerpbureau en is ook een voortrekker op het vlak van BIM (Building Information Model). Door in dialoog te gaan met ontwikkelaars wordt de software afgestemd op onze noden.

Waar er vroeger per project een rek nodig was vol ringmappen met plannen, bestekken en meetstaten, die stuk voor stuk moesten herwerkt worden bij elke wijziging, zijn we nu geëvolueerd naar één digitaal model dat alle info bevat. Dit gaat over technische documentatie, lastenboekbeschrijvingen, akoestische waardes, afwerkingsgraden, enz. Door er ook prijsinformatie aan op te koppelen, kunnen we op eender welk moment meetstaten en ramingen uit het model genereren.
De 3D-modellen vormen echt een ontwerptool, naast onze analoge schetsen en maquettes. Ze laten heel goed de ruimtelijkheid aanvoelen en vormen de basis voor renders, visulaties, filmpjes en VR-beleving.

Overkoepelende software stelt ons in staat om BIM-modellen van ingenieurs in te lezen, te controleren op conflicten met het architectuurmodel via ‘clash detection’ en de samenwerking tussen de disciplines sterk te bevorderen. Daarnaast programmeren we tal van kwaliteitscontroles, van regelgeving brandwetgeving of rolstoeltoegankelijkheid tot energiesimulaties.

Onze ervaring leert ons dat de foutenmarge veel lager ligt dan voorheen en de doorlooptijd van projecten korten wordt, ook in werffase. Door goed maatvast te werken, kunnen componenten immers al voorbereid worden in het atelier, zonder voorafgaandelijke opmeting op de werf.

Door het BIM-model up-to-date te houden tijdens de werffase beschikken onze opdrachtgevers over een heel handig en visueel instrument waarmee het helder communiceren is en dat alle technische fiches, onderhoudsagenda, circulaire materiaalcomponenten enz. bevat om onze ontwerpen goed te beheren voor vele jaren.

Bij renovaties en restauraties voeren we vooraf een ‘point cloud’-meting uit die een exacte weergave is van de werkelijkheid en zelfs kleurinformatie bevat. Deze meting vormt de aanzet voor ons BIM-model. LAVA beschikt over een eigen drone en klasse 1-licentie voor metingen op moeilijk bereikbare plaatsen.

onderzoeksdomein
BIM
progress LABO002 BIM, terug