LAVA Architecten

Kernbegrippen: de burger is de centrale figuur, interactie en communicatie tussen burger en bestuur moet resulteren in een goed beleid, voorbeeldfunctie van het bestuur.
Het gewenste open beleid en de communicatiebereidheid met de burger worden op diverse schaalniveaus in het gebouw gerealiseerd. Het administratief centrum is naar buiten toe een open gebouw met een gedoseerde transparantie. Het inwendig atrium zorgt niet alleen voor een intense communicatie met de bezoekers, maar ook tussen de ambtenaren onderling. De afwezigheid van gangen zorgt binnen voor een grote transparantie. Door de grote openheid is er een goede en permanente sociale controle op de openbare ruimte. Het gebouw heeft een sterke uitstraling tegenover het uitgesproken karakter van het naastgelegen cultureel centrum.
Rekening houdend met de reeds aanwezige gebouwde diversiteit op en rond de site, wordt gekozen om eenzelfde typologie en verschijningsvorm voor de bibliotheek en het administratief centrum. Dit verhoogt daarenboven hun flexibiliteit en uitwisselbaarheid qua beeldvorming en qua functies. Hoewel de gebouwen horizontaal gelaagd zijn, ligt in de ruimtelijke beleving sterk de nadruk op de verticale relaties. Ter hoogte van de inkom van de bibliotheek zijn alle vloerniveaus onmiddellijk zichtbaar. Beide gebouwen genieten dus van een zeer grote leesbaarheid. De gevel is opgebouwd uit twee lagen; een buitenhuid uit luiken in strekmetaal en een tweede huid in houten buitenschrijnwerk met verbeterde dubbele beglazing. Daartussen bevindt zich een circulatiestrook uit looproosters; deze strook dient als vluchtweg, onderhoudsgang, terrasstrook, enz. De semi-transparante metalen luiken vormen een element dat de flexibiliteit van het gebouw verhoogt. Het is een neutrale gevel met een variabele achterliggende invulling: al het achterliggende kan zowel wijzigen in de ontwerpfase als tijdens later gebruik, zonder het uitzicht van het gebouw drastisch te veranderen.
Het ontwerp realiseert een zeer grote flexibiliteit. De structuur vormt een open plan, de architectuur is volledig modulair opgebouwd op een raster van 120cm, alle technieken zitten in een permanent toegankelijke verhoogde vloer. Aanpassingen en functiewijzigingen kunnen zonder enig breekwerk.

Bonheiden
bouw administratief centrum en openbare bibliotheek
site
Blikveld, Bonheiden
opdrachtgever adm.
college burgemeester & schepenen
opdrachtgever bib.
Gemeentebedrijf Bonheiden
ontwerper
VBMarchitecten
architectuur bibliotheek
LAVA Architecten
ingenieur
Stabo
veiligheid adm.
Van Lier & Partners bvba
veiligheid bib.
Vizum
aannemer
Vooruizicht nv
fotografie
Toon Grobet
in progress 0118BON bouw administratief centrum en openbare bibliotheek, terug