LAVA Architecten

Het ontwerp zoekt naar een schaal op niveau van het dorp. De site heeft een sterke helling, waar het ontwerp mee omgaat door zich in deze helling te nestelen. Hierbij wordt het schema van 2 woonlagen en 1 terugspringende laag als vertrekpunt genomen. Dit typeschema herhaalt zich tweemaal, wat zich vertaalt in 2 volumes per gebouw. Deze 2 volumes worden verbonden door een circulatiekoker. Een verschuiving tussen deze 2 volumes zorgt voor een bijkomende verschaling in het geheel en resulteert in een sterke integratie op schaal de omliggende bebouwing. De kleinschaligheid van het het project wordt zo nog eens versterkt.
Deze gefragmenteerde volumes enten zich aan een publieke daktuin waaronder zich de parking bevindt. Deze daktuin biedt ruimte aan verschillende plekken dewelke toegankelijk zijn vanaf de centraal gelegen ontmoetingsruimte en waarbij er maximaal wordt ingezet op groen.

Reyselbergh
bouw assistentiewoningen
site
Leuvensesteenweg - Tielt-Winge
opdrachtgever
Dommelhof nv
ontwerper
LAVA architecten
stabiliteit
AB Associates
technieken
AA&O
veiligheid - epb
2Bsafe
visualisatie
CLAAR
progress 1633REY bouw assistentiewoningen, terug