LAVA Architecten

De Parksite is een cultureel-educatief centrum gelegen tussen de ring van Leuven en het Paul Van Ostaijenpark.
Dit brede, CO2-neutrale project vormt een huis voor muzikanten, turners, kunstenaars, ballerina’s en circusartiesten in spé. 

De gebruikers zijn immers talrijk: SKLO&SBLO Parkschool, Stad Leuven Academie & Conservatorium, Cirkus in Beweging en uiteraard de omwonenden vormen de hoofdgebruikers, maar ook andere organisaties kunnen hier neerstrijken gedurende de ‘lesvrije’ momenten. Het ontwerp genereert synergieën in ruimtegebruik en programma.
De architectuur ondersteunt en maximaliseert de werking van de verschillende organisaties, realiseert inspirerende (visuele) relaties tussen de activiteiten en organiseert afsluitbaarheid (ook akoestisch) om de verschillende werkingen te respecteren.

We integreren een voormalig klooster van architect Victor Broos uit de jaren ’30 en transformeren de oude kapel ervan tot theaterzaal. De buitenzijde is beschermd als stadsgezicht, maar ook de binnenzijde wordt helemaal ontwikkeld in samenspraak met de dienst monumentenbeleid van de stad. 
De nieuwe uitbreidingen worden vertaald in ‘pakhuisarchitectuur’, die door hun inplanting het bestaande park in vier kwadranten structureren, met respectievelijk een ontvangstpark, een rustige beeldentuin, een linderondgang met speelveld en een grote grasveld met plaats voor circustenten. Verschillende doorzichten doorheen het gebouw rijgen de parkclusters visueel aan mekaar.

De nieuwbouw is opgevat als een passief gebouw, maar ook de renovatie krijgt een grondige, duurzame update.
De klimatisatie van het hele complex gebeurt door een BEO-veld, waarvan het verbruik zoveel gedekt wordt met zonnepanelen. Dynamische simulatiestudies zorgen voor een correcte dimensionering en comfortanalyse.

Voor de stad Leuven vormt dit ontwerp een voorbeeldproject op vele vlakken. Het bouwt mee aan Leuven Klimaatneutraal 2030 met zijn duurzame insteken en kenmerkt zich door zijn verregaande akoestische ingrepen, brede culturele inzetbaarheid, omgang met het historisch erfgoed, water- en parkbeheer, gevelgroen, boombescherming, enzovoort.

Publicatie:

“Eerste steen gelegd voor nieuw gebouw conservatorium en circus in Beweging: “Energie én waterneutraal” De Standaard 2023
“Stad Leuven recycleert 600m3 stenen van Guido Gezellehuis: “Hergebruik voor andere gebouwen” VRT nws 2023
“Ook een erfgoedgebouw moet je durven aanpassen” Mozaiek 2022

Parksite
bouw cultureel-educatiecentrum + aanleg parksite
site
Ruelensvest Leuven
opdrachtgever
Stad Leuven
ontwerper
LAVA architecten
gebouw
4 465 m²
omgeving
2 800 m²
stabiliteit
AB Associates
technieken
Cenergie
epb
2Bsafe
in progress 1750PSL bouw-cultureel-educatiecentrum-aanleg-parksite, 2017terug