LAVA Architecten

De Parksite vormt een CO2-neutraal huis voor muzikanten, turners, kunstenaars, ballerina’s en circusartiesten in spé. Het ontwerp genereert synergieën, domein-overschrijdende samenwerkingen, kruisbestuiving, verbreding, verdieping èn inspiratie voor de talrijke gebruikers. Door in te zetten op opportuniteiten voor dubbel gebruik, flexibele indelingen en gedeelde ruimtes hebben we de intentie een compact complex te realiseren dat bruist van activiteit doorheen de hele dag. Het gebouw conformeert zich aan het ritme van gebruik, van doordeweekse lesmodus naar een groot eindejaarsoptreden waar drie voorstellingen tegelijkertijd kunnen doorgaan. Een leeromgeving die kan uitgroeien tot een open marktplaats voor kennisdeling in de stad. De architectuur ondersteunt en maximaliseert de werking van de verschillende organisaties, realiseert inspirerende (visuele) relaties tussen de activiteiten en organiseert afsluitbaarheid (ook akoestisch) om de verschillende werkingen te respecteren.

Publicatie:

“Eerste steen gelegd voor nieuw gebouw conservatorium en circus in Beweging: “Energie én waterneutraal” De Standaard 2023
“Stad Leuven recycleert 600m3 stenen van Guido Gezellehuis: “Hergebruik voor andere gebouwen” VRT nws 2023
“Ook een erfgoedgebouw moet je durven aanpassen” Mozaiek 2022

Parksite
bouw cultureel-educatiecentrum + aanleg parksite
site
Ruelensvest Leuven
opdrachtgever
Stad Leuven
ontwerper
LAVA Architecten
stabiliteit
AB Associates
technieken
Cenergie
epb
2Bsafe
in progress 1750PSL bouw-cultureel-educatiecentrum-aanleg-parksite, terug