LAVA Architecten

LAVA wint in 2019 de ontwerpwedstrijd voor een nieuw politiecommissariaat voor de zone AMOW in Asse. De jury oordeelt dat ons ontwerp ‘het meest strookt met de visie van de politiezone AMOW. Dankzij de moderne architectuur wordt een uitnodigend, fris en verrassend ontwerp bekomen waarbij een antwoord wordt gevonden op diverse vraagstukken omtrent de aaneenschakeling van de vele functies, de omgevingsaanleg, beveiliging, privacy en het inpassen van het gebouw in het grillig reliëf van het bouwterrein. Het uitgesproken horizontaal karakter van het eerder ‘lage’ gebouw zorgt voor een optimale integratie in de omgeving en beperkt de visuele impact naar de omgeving. Het gebouw heeft een relatief eenvoudige structurele opbouw met een logische interne schakeling tussen de lokalen waardoor een duurzaam en uiterst functioneel geheel wordt bekomen.’

De opdracht wordt in eerste instantie landschappelijk benaderd. We trekken de natuur door tot ver op de site en zetten er een zwevende schijf bovenop, die inspeelt op de aanwezige taluds. Een teruggetrokken verdieping met diepe insnijdingen maakt het mogelijk om grote raampartijen en buitenterrassen te maken en brengt licht tot diep in het gebouw. De gevel zelf vormt hier een robuuste borstwering.

Een politiekantoor is een functionele machine met een hoge beveiligingsgraad, die rekening houdt met loopafstanden en een logische workflow. Dit ontwerp verzoent deze ‘harde’ aspecten met ‘zachtere’ insteken als samenwerking, vertrouwen voor de burger, discretie voor moeilijke verhalen, een veiligheidsgevoel voor de werknemer. Het landschap zelf vormt met een wadi en groene ruggen de beveiligde perimeter, zodat deze site een echte uitnodigende verblijfsplek kan worden voor de inwoners.

AMOW
bouw nieuw politiecommissariaat
site
Asphaltcosite, Asse
opdrachtgever
politiezone AMOW
ontwerp
2019 – eerste laureaat
architectuur
LAVA Architecten
stabiliteit
AB Associates
technieken
AE+ Engineering
in progress 1912AMO bouw politiecommissariaat voor politiezone asse-merchtem-opwijk-wemmel, 2019 – 2023terug