LAVA Architecten

De wijk Nieuw-Sledderlo ligt op enkele km’s van het centrum van Genk. Het stadsbestuur nam het initiatief om na te denken over toekomstmogelijkheden van de onvoltooide satellietstad en haar omgeving. Deze projecten zijn de eerste concrete architectuurrealisaties in het veel ruimere masterplan “LO2020 Sledderlo” opgesteld door Buur/Bas Smets, een stedenbouwkundig actieplan dat met de hulp van subsidies uit het stadsvernieuwingsfonds tot stand kwam (gepubliceerd in Stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen, p. 230 – 233 & in 10 jaar Stedenfonds p. 169). Ondertussen is het eerste bouwproject van 61 sociale woningen opgeleverd en in gebruik genomen, ter vervanging van een deel afgeschreven appartementen. De maatschap LAVA/ZED architecten heeft, binnen de stringente richtlijnen van de VMSW, de zoektocht naar kwalitatieve architectuur gemaakt met inzet van beperkte middelen.

Sledderlo
bouw sociaal huisvestingsproject
opdrachtgever
shm Nieuw Dak & shm Landwaarts
site
Sledderlo - Genk
ontwerper
LAVA Architecten - ZED
fase 1A, B & C
61 eenheden 2009 - 2014
fase 2A & B
97 eenheden 2011 - 2019
gebouwen
19 654 m²
omgeving
16 096 m²
stabiliteit
AB Associates
technieken
TDE energiestudies / JC Engineering
omgeving
Antea Group / ARA
aannemer 1A, B, C
Cordeel nv / Hemar
aannemer 2B
thv Dethier - Keulen
fotografie fase 1
Michael De Lausnay
in progress 0946SLO bouw sociaal huisvestingsproject, 2009 - 2019terug