LAVA Architecten

Duurzaam bouwen en wonen gaat over meer dan enkel het energetische aspect en dient worden geplaatst binnen een breder perspectief.
Met dit sociaal huisvestingsproject wordt veel aandacht besteed aan een duurzame wijkontwikkeling op het vlak van kwalitatieve verdichting, het opvangen van de biodiversiteitscrisis, het zorgen voor een positief effect in het kader van klimaatadaptatie, zoals het milderen van piekdebieten en het benutten van de buffer van de natuurfunctie.
Een plaatsgebonden project dat niet op zichzelf gericht is maar ook het omringende in ruime zin eer tracht aan te doen. Door een doordacht weefselversterkend en landschap-sparend woonontwikkeling, met als doelstelling te komen tot een maximaal open, groen en recreatief landschap. De verdichte uitbreiding aan de bestaande woonwijk zorgt voor een versterking van de gehele wijk. Zachte routes en niet het autoverkeer, vormen de ruggengraat. Het clusteren van wooneenheden voert de dichtheid op, zonder het landschap verder aan te snijden en vol te bouwen. Het wonen wordt zo opnieuw gekoppeld aan het landschap. Door de clusters op schaal te brengen van de vierkantshoeve, integreren deze clusters zich in het oorspronkelijke rurale landschap. Hierdoor vergroot het collectieve landschap als natuurlijke ecologische buffer rondom de woonwijk.
Wonen is altijd al een collectief gebeuren geweest. Door samen te wonen boekt men sociale, financiële, ecologische en ruimtelijke winsten. Voorliggend ontwerp opent letterlijk perspectieven met ruimere mogelijkheden voor een gedifferentieerder gebruik van de collectieve ruimte. Het ontwerp vergroot de publieke zachte ruimte en biedt meer opportuniteiten voor het gemeenschapsleven. We pogen met dit bouwproject een voorbeeldfunctie te vervullen voor het toekomstgericht woonbeleid waar Vlaanderen zich de komende decennia op zal moeten richten.

Sociaal woonproject Sint-Elooi
bouw van 40 woongelegenheden
opdrachtgever
Gewest. maatsch. voor Volkshuisvesting cvba
type opdracht
architectuurwedstrijd - eerste laureaat 2018
ontwerper
LAVA architecten
in progress 1809LSE bouw van 40 woongelegenheden, terug