LAVA Architecten

De Sint-Jan-School wordt opgevat als een flexible betonstructuur
waarbinnen de verschillende schoolonderdelen als paviljoenen geschoven worden.
Dergelijke structuur laat die flexibiliteit toe.
De asmaat is 7m50 x 7m50.
Deze maat is mede bepaald door de basisklas, nu in het vierkant:
de klas heeft geen langse noch een smalle kant,
de klas is steeds juist georiënteerd, los van de lesvorm.
de klas is evident opdeelbaar in 4 kwadranten, 4 hoeken.

In het centrum van de nieuwe school krijgt Sint-Jan een eigen buitenpatio. Als een welomlijnde buitenruimte binnen/in de school. Dit maakt de school in haar geledingen duidelijk gescheiden maar visueel geconnecteerd. Ook laat dit toe om vrij te spelen in een gecontroleerde omgeving voor de allerkleinsten.

De gemeenschappelijke brede-school-functies genieten van grote afgeronde daken.
Deze expliciete dakvorm zorgt voor extra plafondhoogte met veelvuldig zenitale lichtinval.
Deze plafondhoogte geeft lucht. De vorm biedt geborgenheid. Het geheel krijgt karakter, wordt herkenbaar.

In het interieur wordt de circulatie als een ruime binnenstraat uitgewerkt.
De gang leest als een overmaatse tussenruimte die de school zijn basisbehoeften connecteert:
de klassen als kamers, de sportzalen en de refters als zalen, de kleuters in hun eigen schakeling, de administratie in zijn eigen afdeling.
De binnenstraat wordt opgeladen: aan de gevelzijde door klassen, aan de binnengevelzijde met de extra (hoek)werking en de dienende functies.

De schoolaanleg is groen en enkel verhard waar nodig. De dens groene buffer geldt als sprokkelzone, als woud-tocht maar even goed voor het boomhut-project. De boomhut kan ook aan de balken in de patio worden gehangen, als vogelnest.

Sint-Jan-Arendonk
bouw van gemeentelijke basisschool
site
Kerkstraat, Arendonck
opdrachtgever
gemeentelijke basisschool Sint-Jan-Arendonk
ontwerper
LAVA Architecten
type opdracht
wedstrijd - tweede laureaat
progress 1753SJA bouw van gemeentelijke basisschool Sint-Jan-Arendonk, terug