LAVA Architecten

De ontwikkelde visie voor de nieuwe brandweerkazerne te Vilvoorde vertrekt vanuit het opzet om een werkbaar èn toekomstgericht gebouw te maken. Daarbij is de schakeling van het kazerne-programma bepalend om de functionele flow tussen de verschillende onderdelen te garanderen; heldere looplijnen zijn ook van cruciaal belang bij alarm. Een werkbare kazerne start bij een juiste inplanting.
Het grote programma met vele garage- en stockeerfuncties incl. overdekte buitenruimten organiseren we rondom de centrale oefenkoer, een centraal plein als motor en als uitloopruimte voor het hele korps. Bijkomend wordt het dak van de kazerne ingezet als landschap voor sport en ontspanning en slimme technieken.
Het functionele kazernegebouw is opgebouwd uit een rationele en logische stapeling, als vrije plateau’s op het grid van de ondergrondse parking. Hierin vormt een dubbelhoge binnenstraat het verbindend element en de ruimtelijke link tussen de verschillende programma-onderdelen van deze kazerne: ontvangst en interventie, administratie, werkplaatsen en opslag, verblijfs- en rustruimten en ontspanningsplekken.
Deze binnenstraat vormt één centrale as met de grote parkeergarage. Hier wachten een 25-tal brandweer- en ziekenwagens op interventie. De robuuste houten structuur van de garage met zijn grote uitkraging maakt deze ruimte polyvalent bruikbaar en geeft ritme èn karakter aan de nieuwe kazerne.

Vilvoorde
bouw brandweerkazerne post Vilvoorde
site
Koning Boudewijnlaan - Vilvoorde
opdrachtgever
Brandweerzone Vlaams-Brabant West
realisatie
2024 - 2026
ontwerper
LAVA Architecten
gebouw
5990 m²
omgeving
8848 m²
stabiliteit
AB Associates
technieken
AE+
akoestiek
Daidalos-Peutz
in progress 2125BRV bouw brandweerkazerne post Vilvoorde, 2022terug