LAVA Architecten

Levensvreugde Verblijven vzw biedt een warme thuis en woonondersteuning aan voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

LAVA architecten ontwerpt een nieuwe zorgcluster met onthaal voor de voorziening.
De site bevindt zich op een boogscheut van de stad Aalst en vlak naast het Rozekensbos. Het lappendeken van bebossing, zachte weilanden, akkers, vijvers en een speelweide tekent de contouren van het suburbane landschap. De diversiteit aan landschappelijke elementen trachten we te waarborgen en de architectuur hierop af te stemmen. De architectuur omarmt het landschap en biedt het perspectieven voor duurzame ontwikkeling van de campus. We trachten een heldere lijn te trekken die structuur biedt aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

 

Ontwikkeling van een duurzaam masterplan

Levensvreugde Verblijven vzw vormt de katalysator voor het verder ontwikkelen van een zorgzame buurt. De ontwikkeling van de publieke ader en de algemene doorwaadbaarheid van de site is hierbij cruciaal. Deze publieke ader vormt de publieke en logistieke verbinding tussen de verschillende gebouwen en wordt opgeladen met verschillende collectieve voorzieningen. Zoals een straat in het dorp staat ze garant voor de plaats van sociale interactie, een plaats voor de onverwachte ontmoetingen. Na een analyse van de site wordt stempel van de omarmende U-vorm geïntroduceerd als zorgcluster. Deze zorgclusters enten zich op de publieke ader en zoeken telkens een ander landschappelijk beeld op.
Het herorganiseren van de site biedt de mogelijkheid om verschillende binnengebieden te gaan definiëren op maat van de bewoner met oog voor de landschappelijke waarde.

 

Architectuur op maat voor zorg op maat.

Het hele complex wordt opgebouwd volgens de principes van drager-inbouw.
De private kamer vormt de bouwsteen in het ontwerp van het woonzorgcentrum. Er wordt een grote mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid ingebouwd in deze bouwsteen door het structurele gegeven van het ontwerp. Door de modulariteit van de kamer in de uitwerking van het programma kan de architectuur volledig ten dienste staan van zijn gebruiker, nu en in de toekomst.
Naast de bouwtechnische moeilijkheden om een energiezuinige constructie te ontwikkelen dienen wij, ontwerpers, nieuwe en aangepaste woontypologieën te genereren die niet alleen inspelen op de nood aan veranderingen door zorg maar ook de nood om kwalitatief compacter te wonen. Om de levensovergangen naar dit kleinschalig wonen mogelijk te maken, dient het ontwerp te vertrekken vanuit verblijven op schaal, waar het thuis gevoel primeert, binnen een veilige omgeving die ook de nodige persoonlijke ruimte aanreikt.

Dit dagelijks leven geldt ook voor het personeel: efficiënte ruimtelijke sequenties dienen de werkomgeving te ondersteunen in de betrouwbare leefomgeving. Het ontwerp zoekt de ruimtelijke combinatie. Hedendaags wonen maken, aanpasbaar aan de noden van de bewoners & het personeel, zowel op medisch als op menselijk vlak. Gecombineerde projecten lenen zich bij uitstek om deze zodanig uit te werken dat het de gemeenschapszin bevordert, dat contact, uitwisseling en sociale controle voor de hand liggen.

Er zijn 10 ambities voor kwaliteitsvolle zorg die we willen ambiëren:

          1 Ruimte voor betekenisvolle activiteiten
          2 Ruimte om te delen
          3 Je thuis voelen
          4 Het beste uit elk moment halen
          5 Een taak wordt een ervaring
          6 Omvat een volledige levenswereld
          7 Zorg waar de persoon centraal staat
          8 Vol van de dingen des levens
          9 Plaats om te herinneren
          10 Ieder z’n dagdagelijks leven aanvaarden en mogelijk maken

Levensvreugde
bouw van zorgcluster en onthaal
site
Botermelkstraat, Aalst
opdrachtgever
Levensvreugde Verblijven vzw
ontwerp
2020 - eerste laureaat
architectuur
LAVA Architechten
stabiliteit
AB Associates
technieken
AA&O
in progress 1932LVV bouw van cluster en onthaal Levensvreugde Verblijven, 2020terug