LAVA Architecten

Vertrekkend vanuit de erfgoedwaarde en een beknopte historische studie werd onderzoek gedaan naar volumetrie en gevel voor het nieuwe administratieve centrum en cultuurhuis van de gemeente Haacht. Samen met de opdrachtgever stelden we het programma van eisen op punt, maakten we organisatiematrices en vertaalden we dit grafisch in een aantal scenario’s die financieel werden doorgerekend. Uiteindelijk werd voor de full-option versie gekozen, met veel aandacht voor leesbaarheid, toegankelijkheid, landschappelijke inbedding, akoestiek, … . Het park werd in de loop der jaren voor de helft verhard, onze ingreep herstelde deze groene long met landschappelijke opties voor de soms grote parkeerdruk. De vijver zorgt mee voor een integraal waterbeheer, een BEO-veld zorgt voor verwarming en koeling van het geheel.

 

Alle functies waren vroeger rond een binnenkoer gelegen van waaruit elk bouwdeel ontsloten werd. Daarnaast had elke vleugel nog een eigen toegang. Dit vormt het basisconcept, maar dan in een hedendaagse variant: via een aantal doorsteken komt de gebruiker op een overdekte binnenkoer, langs waar hij elk bouwdeel kan betreden. Deze route is de preferentiële, maar toch kunnen de drie bouwdelen apart ontsloten worden, zodat de verschillende functies ook los van elkaar bruikbaar zijn. De binnenkoer bevat het centraal onthaal en wordt begrensd door de verschillende balies. Voor een vlotte werking is een grote leesbaarheid nodig zodat de bezoeker snel zijn weg vindt in het complex. Daarom is er gezocht naar een heldere verdeling, zowel in snede als in plan.

 

Prijzen

bouw en renovatie GC Den Breughel | Haacht – architectuur ontstaat uit ambitie
Provinciale Architectuurprijs ‘Patrimonium voor de toekomst’ 2015, Provincie Vlaams-Brabant, 2015

Den Breughel
verbouw en bouw Dienstencentrum
site
Wespelaarsesteenweg - Haacht
opdrachtgever
AGB Haacht
type opdracht
architectuurwedstrijd - eerste laureaat
ontwerper
LAVA Architecten
studie
2009
uitvoering
2010 - 2012
oplevering
28/12/2012
gebouw
4 070 m²
omgeving
13 377 m²
ingenieurs
Sweco
aannemer
Aannemingen Janssen nv
fotografie
Lander Loeckx / Chak Lopez
film
Elementrik
in progress 0901HAA verbouw en bouw dienstencentrum, 2009 – 2012terug