LAVA Architecten

De pastorie, gelegen aan de Hamonterweg en de eclectische voormalige gemeenteschool van Lozen met onderwijzerswoning zijn belangrijke getuigen van het erfgoed van de late 19de E. De pastorie, een breedhuis in neobarokke stijl, dateert van 1886 en is van de hand van de architect J. Kayser (Venlo), dezelfde architect die ook de kerk van Lozen realiseerde. In de pastorie is nu de kinderopvang gehuisvest.
De voormalige gemeenteschool met onderwijzerswoning is een alleenstaand gebouw op traditioneel T-vormig grondplan, gebouwd in 1879-1880 in eclectische stijl. Momenteel is de kinderbibliotheek er in gevestigd en vinden de chiro en de schilderclub er hun thuisbasis.
Beide monumenten worden hersteld in hun oorspronkelijke verschijningsvorm. Er wordt echter gestreefd naar een eenheid tussen beide gebouwen. Hiertoe wordt
er geopteerd voor gelijksoortig schrijnwerk en eenzelfde behandeling van het voegwerk. Tevens stemt de dakbedekking tussen beide gebouwen overeen.
Kinderen hebben behoefte aan een huiselijke omgeving waar ze zich kunnen terugtrekken, en waar plaats is voor persoonlijke attributen en aankleding, zoals je thuis gewend bent. Deze persoonlijke invulling mag niet beperkt blijven tot de losse inrichting maar vraagt ontwerpmatig aanleidingen in te bouwen die uitnodigen en uitdagen om er iets mee te doen.

Centrumproject
restauratie schoolmeesterswoning en pastorie
opdrachtgever
Gemeente Bocholt - vzw Katholiek Basisonderwijs Lozen
site
Hamonterweg - Lozen
ontwerper
LAVA Architecten
stabiliteit
AB associates
technieken
RCR studiebureau
progress 0847SMP restauratie schoolmeesterswoning en pastorie, terug