LAVA Architecten

In de paviljoenen is de circulatieruimte verheven tot polyvalente ruimte of beperkt tot een compact toegangssas. Op deze manier ontstaat een school zonder klassieke gangen, maar met een variatie aan transformeerbare plekken, die op verschillende manieren kunnen worden toegeëigend en ingezet naargelang de noden van de kinderen en onderwijsvormen. De polyvalente opbouw van het plan beperkt de dragende functie van de wanden tussen de lokalen en de circulatieruimte. Dit vertaalt zich ook in de draagstructuur van het dakenlandschap, welke in het interieur afleesbaar is door expressieve houtstructuren op variabele hoogtes. In het kleuterpaviljoen komt dit het meest tot uiting. Bij het openen van alle tussenwanden wordt het kleuterpaviljoen één groot overdekt speel- & leerlandschap, en maakt een multifunctioneel gebruik mogelijk.

Ter Dijle
bouw cultuur- en sportzaal
Spring in 't Veldeke
bouw basisschool
site
Leuvensebaan - Sint-Agatha-Rode
opdrachtgever
gemeente Huldenberg
ontwerpstudie
2014 - eerste laureaat
realisatie
2016 - 2018
gebouw
3 077 m²
ontwerpteam
thv Sweco / LAVA
ontwerpers
LAVA Architecten
ingenieurs
Sweco Belgium (Grontmij)
aannemer
IBO nv
fotografie
Lumecore
in progress 1211SAR bouw ontmoetingscentrum en basisschool, 2014 – 2018terug