LAVA Architecten

Ontmoeting, ontspanning, zorg en gezondheid vloeien in ons masterplan op een natuurlijke wijze in mekaar over door de schakeling van semi-publieke functies. Zo belichaamt de inplanting van deze zorgcampusde ontschotting en vermaatschappelijking van zorg in combinatie met haar omgeving. Hiertoe wordt een dorpsplein geïntroduceerd met daarrond publieke voorzieningen (zoals een bistro, wijkgezondheidscentrum, kapsalon, een dagverzorgingscentrum), geënt op een centrale doorsteek die de publieke zone ophangt aan de twee ontsluitingswegen. Zo zetten we letterlijk de perceelsgrenzen open en laten we de buurt toe om deel uit te maken van de site. Ouderen hebben nu eenmaal graag een ‘raam’ op het dagelijkse leven. De site oogt volledig doorwaadbaar, maar doordat de gebouwen zo kort op mekaar staan, kan men eenvoudig de gewenste afsluitbaarheid creëren, zonder dat er een omheining zichtbaar hoeft te zijn, ook als oplossing voor mensen met dwaalgedrag.

 

Prijzen

eerste Prijs 2018 – Waterrobuust bouwen – provincie Vlaams-Brabant, 2018

Dommelhof
bouw en verbouw woonzorgcampus Dommelhof nv
site
Leuvensesteenweg & Halensebaan - Tielt-Winge
opdrachtgever
Dommelhof NV
ontwerp
2015
gebouw
11 060 m²
bouwteam
Maatschap Houben - LAVA
aannemer
bouwbedrijf Houben nv
ontwerper
LAVA Architecten
stabiliteit
AB associates
technieken
AA&O
veiligheid - epb
DRM
visualisatie
CLAAR
in progress 1434DOM bouw woonzorgcampus, 2015 – 2018terug