LAVA Architecten

LAVA Architecten ontwikkelde een masterplan met als strategische visie: de historische vleugels zoveel mogelijk vrijmaken. Enkele logge recentere bouwvolumes worden afgebroken of gereduceerd en finaal door de toevoeging van een nieuwbouw ontstaat een gesloten lus die de circulatie helder op elkaar aansluit. Op het niveau van het maaiveld worden sommige bestaande gebouwen op het gelijkvloers vrijgemaakt om licht, lucht en zicht in de ingesloten koeren te krijgen. Over een tijdsspanne van meer dan twee decennia zullen in totaal 10 deelopdrachten uitgewerkt worden. Opdrachten gaande van renovatie, restauratie en nieuwbouw, alle van verschillende omvang. De omvang van de compacte nieuwbouw zorgt voor een “verluchting en verlichting” van de campus en tracht daarenboven de verschillende bouwperiodes te verzoenen. Het grote nieuwbouwproject fungeert als een connector tussen twee bestaande gebouwvleugels door tegen hun kopgevels aan te bouwen en diens circulaties te verbinden. Het oorspronkelijke gebouw in de meest zuidelijke punt van de campus werd daarvoor afgebroken. Het patroon van de originele kwadraatstructuur van het Hollands College wordt terug bevattelijk en leesbaar gemaakt waarbij de nieuwe vleugel ook zorgt voor de sluiting van het horizontale parcours voor heel de campus. De nieuwe schoolvleugel vormt een belangrijk onderdeel in het masterplan; het sluitstuk waardoor alle verdiepingen rondom rond toegankelijk worden en de horizontale schoolwerking per verdiep werkelijkheid wordt.
De nieuwe lokalen passen ook mooi bij de vereisten van een hedendaagse onderwijsaanpak van het Paridaens: flexibele lokalen die co-teaching, klasoverschrijdend lesgeven en samenwerken makkelijker maken, kleinere instructieruimtes, moderne labo’s voor wetenschappen en een speelplaats op het dak.

Publicaties:
Leuven2030 – Duurzame renovatie Paridaensinstituut – 2021
Stad en Architectuur – Stad maken vanuit samenhang – Architectuurprijs Leuven 2023

 

Paridaens
Nieuwbouw als sluitsteen binnen het masterplan van campus Paridaens
site
Janseniusstraat 2 - Leuven
opdrachtgever
vzw LKSD - DBFM Scholen van morgen
opdracht
wedstrijd masterplan - eerste laureaat / deelopdracht nieuwbouw school volgens DBFM-procedure
ontwerper
LAVA Architecten
stabiliteit
AB Associates
technieken
AA&O
aannemer
thv IDIB: IBO-Denys
fotograaf
Tim van de Velde
progress 1007PAR nieuwbouw als sluitsteen binnen het masterplan van campus Paridaens, terug