LAVA Architecten

Stedelijke campus te Leuven 

Paridaens is zeer heterogeen gegroeid gedurende de 19e en het begin van de 20e eeuw.
Voortbouwend op de stijlkenmerken van het voormalige Hollandcollege werd een schoolcomplex ontwikkeld waarbij een grote eenheid in stijl aanwezig was. De site kenmerkt zich door enerzijds een kwadraatstructuur van vrij gaaf bewaarde historische kloostervleugels en anderzijds 20ste eeuwse toevoegingen die op ongelukkige wijze op de kwadraatstructuur geënt zijn. Dit laatste uit zich vooral door de circulatie die zich ontwikkelt als een labyrint en door zware nieuwe bouwvolumes die letterlijk in de oude vleugels geschoven zijn.
LAVA Architecten ontwikkelde een masterplan met als algemeen principe: de historische vleugels zoveel mogelijk vrijmaken.
Enkele logge recentere bouwvolumes worden afgebroken of gereduceerd en finaal door de toevoeging van een nieuwbouw ontstaat een gesloten lus die de circulatie helder op elkaar aansluit.
Over een tijdsspanne van meer dan twee decennia zullen in totaal 10 deelopdrachten uitgewerkt worden. Opdrachten gaande van renovatie, restauratie en nieuwbouw, alle van verschillende omvang.

Nieuwbouw als sluitsteen

Sinds december 2021 heeft de school een volledige nieuwe vleugel. De nieuwe lokalen passen mooi bij de vereisten van een hedendaagse onderwijsaanpak: flexibele lokalen die co-teaching, klasoverschrijdend lesgeven en samenwerken makkelijker maken, kleinere instructieruimtes, moderne labo’s voor wetenschappen en een speelplaats op het dak.

Het ontwerp van de nieuwe vleugel zoekt de connectie tussen de verschillende bouw- en verbouwperioden van de aangrenzende blokken. De campus krijgt een nieuw prominent gezicht en nu ook een duidelijke toegang vanuit het Redingenhof. De Dijle wordt opnieuw zichtbaar en krijgt een groene oever met wandel- en fietspad. De situatie zal ook de nieuwe woonontwikkeling Janseniushof beter connecteren en hiermee kan de logische stap gezet worden om het Brede schoolconcept verder door te voeren. De nieuwe vleugel vormt een heel belangrijk onderdeel in het masterplan. Het is een sluitstuk waardoor de verdiepen rondom rond toegankelijk worden en de horizontale schoolwerking per verdiep werkelijkheid wordt. Zo bevindt de kleuterschool zich op het gelijkvloers, de lagere school zit op de 1e verdieping en het secundair bevindt zich op de 2e en de 3e verdieping.

Energetische renovatie

Het masterplan bevat een technisch niveau om via een nieuw te realiseren netwerk alle gebouwen te koppelen. De nieuwe stookplaats wordt ingericht als centrale stookplaats voor heel de campus ten voordele van een efficiënter energieverbruik. In dit dossier zit een nieuwe HSC, nieuwe gas- en wateraanlsluitingen, volledig nieuwe stookplaats…. Deze werken kaderden in de uitfasering van de stookolieketels en mazouttanks. Het bouwdossier bevat ook een resem voorbereidende werken t.b.v. het nieuwbouwproject via Scholen Van Morgen.
Leuven klimaatneutraal 2030 E.L.E.N.A. staat voor Lower Energy Use Via an Extraordinary Network. Leuven 2030 bracht dit netwerk bij elkaar en haalde een Europese subsidie van meer dan 1,5 miljoen euro binnen. Het Paridaensinstituut, als betrokken partner, krijgt voor deze deelopdracht een tegemoetkoming van de studiekosten voor alle werken i.h.k.v. energie-efficiënte maatregelen.

Lees hier het artikel waarin Leuven2030 in gesprek gaat met LAVA Architecten over de duurzame renovatie in Paridaens: Artikel Leuven2030.be

 

 

Paridaens
Nieuwbouw als sluitsteen binnen het masterplan van campus Paridaens
site
Janseniusstraat 2 - Leuven
opdrachtgever
vzw LKSD - DBFM Scholen van morgen
type opdracht
wedstrijd masterplan - eerste laureaat / deelopdracht nieuwbouw school volgens DBFM-procedure
studie
2017 - 2019
realisatie
2020 - 2021
gebouw
4146 m²
site
5253 m²
architectuur
LAVA Architecten
stabiliteit
AB Associates
technieken
AA&O
aannemer
thv IDIB: IBO-Denys
fotograaf
Tim van de Velde
in progress 1007PAR nieuwbouw als sluitsteen binnen het masterplan van campus Paridaens, 2017 – 2021terug